Logo

Clubgebouw 'Eindelijk Thuis'
Vlisterweg 24
2871 VH Schoonhoven
info@smashkc.nl

Facebook NTTB

NTTB

22 januari 2023 door Ab

Notulen ledenvergadering 16 januari 2023

  • Afwezig met kennisgeving: John van Tuyl, Peter de Heij, Hidde Kraaijveld en Sem van der Stigchel.
  • Peter opent de vergadering rond 20:00 en heet iedereen welkom.

1. Er is nog steeds geen voorzitter, Jan is gevraagd om de nieuwe voorzitter te worden maar heeft hiervoor bedankt. De taken van de voorzitter zijn onderverdeeld onder de overige bestuursleden, dit zal voorlopig zo blijven totdat er een nieuwe voorzitter is.


2. Er zijn geen opmerkingen over de ledenvergadering van 2022, dit komt mede doordat de notulen niet online staan. Deze zullen z.s.m. op de site komen te staan.


3. Jan en Peter v/d Heuvel hebben een gesprek gehad met de gemeente, in het kort komt het erop neer dat Smash niet in de eerste fase voorkomt, wel heeft het invloed op Smash in de tweede fase. Er dient met heel veel erfgenamen tot overeenstemming gekomen te worden eer dat het huis achter Smash tegen de vlakte gaat. De verwachting is dat Smash nog minimaal 8 jaar op de huidige locatie zit


4. De kosten zijn wat hoger dan begroot, dit komt doordat er onderhoud aan de vloer is geweest en omdat de straat is opgehoogd voor het clubgebouw. De vloer voldoet nog steeds niet, hij is nog steeds te glad. Peter gaat contact opnemen met de man die de vloer gedaan heeft wat we hier aan kunnen doen.

Er zijn wat meer inkomsten dan begroot, dit komt onder andere doordat er twee keer een  kersttoernooi is gehouden dit jaar. Verder zijn de BBQ kosten wat hoger, dit komt doordat we de rekening van 2021 pas in 2022 hebben gekregen. Ook moesten er wat kantine artikelen weggegooid worden doordat er niet getafeltennist kon worden door de corona.

De prijzen van de drank gaan €0.25 cent omhoog door de hogere prijzen in de supermarkt en bij de Sligro. Eventueel komt er volgend jaar weer €0.25 cent bij. Iedereen is hiermee akkoord.

Smash heeft nog een contract tot 2025 met de energie leverancier. De CV ketel is 22 jaar oud, een nieuwe CV ketel zou eventueel geld kunnen besparen. Er moet gekeken worden wat het gasverbruik is, dan kunnen we een betere berekening maken om eventueel een nieuwe CV ketel aan te schaffen. Peter en Louis gaan hiernaar kijken.

Het waterverbruik en de energiekosten zijn hoger dan het jaar ervoor. Dit heeft te maken met het feit dat er tegenwoordig meer mensen douchen en omdat er een kraan lek is geweest.

5. John en Rob hebben de financiën van 2022 goedgekeurd. In 2023 bestaat de kascommissie uit John en Ab , Jasper is dan reserve en Rob is het jaar erna reserve.

6. Jan heeft zich beziggehouden met de stichting SWOS uit Schoonhoven. Er zijn een aantal flyers rondgebracht. Er gaan nog meer flyers rondgebracht worden in Schoonhoven-Noord via het Kontakt.

Er is besloten om geen jeugd meer lid te laten worden in verband met de begeleiding hiervan. Verder gaan we via Facebook ook Smash promoten via een betaalde advertentie. Peter heeft contact gehad met iemand van de vakschool, misschien is dit iets voor deze leerlingen. Hierna is het een beetje stilgevallen maar Jan gaat weer contact opnemen met de Vakschool. 

7. De achterkant van de buitenkant van het gebouw is erg groen door de aanslag van mos etc. Ook het verfwerk gaat bekeken worden hoe het erbij staat. De onderhoudsdag is vastgesteld op zaterdag 13 mei om 09.00 uur. Remco gaat Stefan vragen of hij een bosmaaier kan lenen voor de onderhoudsdag. 

8. Af en toe wordt er een bericht geplaatst op de website en op Facebook.

9. Er zijn een aantal sponsoren die opgezegd hebben. Verder willen we een soort van nieuwsbrief uit gaan brengen, meerdere keren per jaar. Het clubblad zoals het was gaan we niet meer doen, we zetten meer in op digitale communicatie.

10. Er zijn tegenwoordig nog maar 3 teams: 1 regulier en 2 DUO teams. Er is geen jeugdteam meer.

Er zijn afgelopen competitie boetes ontvangen door sommige teams, deze zijn nu nog betaald door de vereniging. Het bestuur geeft aan dat boetes in het nieuwe seizoen zelf betaald dienen te worden door het team.

Robin zorgt ervoor dat de competitieschema’s binnenkort weer ophangen bij Smash. Een punt van aandacht voor de competitiespelers is dat er op een nieuwe manier uitslagen in een app ingevuld dienen te worden. Robin heeft de informatie hierover doorgestuurd naar de competitiespelers.

11. Robin vraagt hoe Joost bij Smash terecht is gekomen, Joost geeft aan dat hij een flyer heeft zien leggen bij de AH, deze is er door Jan neergelegd.

De jaaragenda voor 2023:

13-05-2023       onderhoudsdag
02-09-2023       BBQ
16-12-2023       clubkampioenschappen

Martin: De goten en de pijp buiten gaan snel schoongemaakt worden zodat het water weer goed afgevoerd kan worden.  

Cor: Wordt er decharge verleend door het bestuur? Nee, we zijn een kleine club, mensen moeten gewoon zeggen wanneer er dingen niet goed zijn of wanneer mensen niet goed functioneren.  

Cor: In Lopik zijn er verenigingen via de gemeente verzekerd, is dat hier ook zo? Nee, dat is hier niet het geval. Smash is uiteraard wel verzekerd.

Jake: Er was te weinig cash geld in de portemonnee, er is weinig wisselgeld. Joost: kan er een tikkie gestuurd worden? Er kan eventueel een tikkie gestuurd worden en dan komt het ook goed.

Jake: Is het verstandig om zonnepanelen te nemen? Louis: Het verbruik is niet veel, het is niet rendabel.

Jake: Hebben we rookmelders? Nee, Smash heeft geen rookmelders. Tegenwoordig zijn rookmelders verplicht voor particulieren. Mocht er brand uitbreken dan ben je mogelijk niet verzekerd. Peter gaat contact opnemen met de verzekering hoe dit zit voor verenigingen. Naar aanleiding hiervan gaat er eventueel een rook/CO2 melder komen.

Cor: stichting Rivierenland is voor de helft begroot ten opzichte van het jaar ervoor, wat is daar de reden van? We kregen de vorige keer meer subsidie door corona.

Robin van Randwijk