Logo

Clubgebouw 'Eindelijk Thuis'
Vlisterweg 24
2871 VH Schoonhoven
info@smashkc.nl

Facebook NTTB

NTTB

31 januari 2020 door Ab

Notulen ledenvergadering 14 januari 2020

1 Ab opent de vergadering om 20:15 en heet iedereen welkom. Afzeggingen zijn er van John, Jan en Arjan.

2) Er zijn geen vragen n.a.v. de ledenvergadering van vorig jaar.

3) Smash heeft twee gesprekken gehad met de gemeente. In het eerste gesprek werd gezegd ‘jullie hebben de langste tijd hier gehad’. In het tweede gesprek met een andere ambtenaar is er medegedeeld dat er ‘nog niks duidelijk is’. Er staat op korte termijn een derde gesprek gepland. De ambtenaar die het tweede gesprek heeft gevoerd is inmiddels weg. Smash heeft nog een erfpacht tot 2025 op de plek waar we nu zitten.

Smash heeft nog geen horecavergunning. Alleen Robin heeft sociale hygiëne behaald. Hidde en Minke denken er over na om sociale hygiëne te gaan halen. Daarnaast zouden er andere leden een certificaat kunnen behalen om zodoende drank te mogen schenken.

- De jaarlijkse onderhoudsdag is dit jaar vastgesteld op zaterdag 9 mei.

- De BBQ zal op zaterdag 29 augustus gehouden worden.

- De clubkampioenschappen voor de senioren zijn zaterdag 12 december. Voor de jeugd zijn de clubkampioenschappen op zaterdag 19 december.

4) Peter is samen met Rob bij Stefan geweest om de kas te controleren. De kas is goedgekeurd door Rob en Stefan. Peter licht de kas toe: er is iets meer uitgegeven en iets meer ontvangen dan gepland. Bij de uitgaven valt de naheffing op, dit is een naheffing van 2017. Daarnaast is de rente zeer laag op dit moment. De rente voor dit jaar staat op 0,0%. Verder waren er nog rioolproblemen die voor onvoorziene uitgaven hebben gezorgd. Desalniettemin een plus van een paar honderd euro.

De marge van de barinkomsten is vertekend omdat er een aantal gelegenheden zijn waarbij er (deels) gegeten en gedronken wordt op kosten van Smash.

De kascommissie verzoekt de vergadering om het gehele bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid van 1-1-2019 / 31-12-2019, dit wordt gedaan door de vergadering.

5) Rob is aftredend uit de kascommissie, Stefan blijft nog een jaar in de kascommissie. John is reserve en gaat de kascommissie in. Rob wordt reserve in de kascommissie.

6) Het blijft lastig om leden te werven, we zullen weer met de Koningsspelen meedoen dit jaar. Het ledenaantallen is al jaren stabiel, er gaan er af en toe een paar af en er komen er af en toe een paar bij.

7) Het plan is er om dit jaar iets aan de vloer te gaan doen. Het laten doen kost 3.500 euro, zelf doen is een stuk goedkoper. Peter gaat bij een schilder na wat de beste materialen zijn, verder geven een aantal leden aan te willen helpen met het opknappen van de vloer op een nader te bepalen datum.

Ook de buitenkant van het clubgebouw moet (deels) aangepakt worden, ook dit brengt uiteraard kosten met zich mee.

Martin vraagt zich af wanneer het dak vernieuwd gaat worden? Het antwoord is voorlopig niet. De ruimtes tussen de isolaties wordt steeds groter, de kans op lekkage wordt steeds groter. Martin wil een keer gaan kijken hoe breed de naden zijn, dit gaat met de komende onderhoudsdag gedaan worden.

8) Er gebeurt weinig op de website, er is ook niet heel veel te melden. Wel zijn er (dubbel)kampioenen toegevoegd.

9) Het clubblad komt eraan, voorlopig blijft dit nog via de oude stijl maar dit gaat veranderen, dit zal digitaal gaan worden in de toekomst. De sponsoring blijft ongeveer gelijk per jaar.

10) Er zijn data dat er drie teams thuis spelen op 1 avond, dit is niet zo opgegeven bij de bond. Dit zou eventueel voor problemen kunnen zorgen. Louis wordt toegevoegd bij team 2 regulier.

11) Minke vraagt of Cor of zij een sleutel kan krijgen, omdat ze soms alleen zijn, dit is akkoord. Ab zorgt dat er een extra sleutel komt.

12) Ab sluit de vergadering om 21:00 uur en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar.