Logo

Clubgebouw 'Eindelijk Thuis'
Vlisterweg 24
2871 VH Schoonhoven
06-84 10 13 04 (clubgebouw)
06-24 70 59 73 (informatie)
info@smashkc.nl

Facebook NTTB

NTTB

Jeugdpagina

23 januari 2019 door Ab

Notulen Ledenvergadering 15-01-2019

Aanwezig: bestuursleden Peter, Ab en Robin.

Verder zijn aanwezig: John, Hidde, Jake, Stefan, Rob, Jasper, Wil, Jan, Louis, Martin.

1)     Ab opent de vergadering om 20:15 uur en heet iedereen welkom.

2)     Er is nog geen nieuws over de nieuwe school. Het is daarom dus nog steeds onduidelijk wat er met het clubgebouw gaat gebeuren.

3)     Het bestuur heeft nog maar 3 bestuursleden momenteel. Arjan en Marc zijn gestopt met hun bestuurswerkzaamheden per 31-12-2018. Wij bedanken Arjan en Marc voor hun inzet de afgelopen jaren. Arjan geeft een telefonische toelichting waarom hij gestopt is. Hidde en Jasper zijn gevraagd om zitting te nemen in het bestuur, ook Remco zal gevraagd worden. Hidde en Jasper denken na om eventueel in het bestuur te komen.

4)     Smash heeft sinds jaren een positief resultaat behaald. Dit komt mede door de hogere barinkomsten en door de verhuur van de zaal. Wel zijn er iets meer uitgaven o.a. door onderhoud aan het clubgebouw en bepaalde afdrachten naar o.a. de NTTB.

Stichting Rivierenlandfonds is in 2018 niet aangesproken, dit zal in 2019 wel gedaan worden. Vanwege de stroomstoring hebben we €235 euro gehad ter compensatie van het eten dat we konden weggooien. In overleg met Stefan gaat een bedrijf het gras buiten 5x per jaar maaien tegen een kleine vergoeding.

5)     Jasper en Rob hebben de financiële stukken bestudeerd en goed bevonden. De kascommissie verzoekt de vergadering om het gehele bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid van 1-1-2018 / 31-12-2018, dit wordt gedaan door de vergadering. Jasper treedt uit de kascommissie, Stefan neemt zitting in de kascommissie. John wordt reserve in de kascommissie.

Het ligt eraan hoe lang we nog dit gebouw zitten of we geld gaan besteden aan de vloer in de zaal en het dak. Ab en Peter gaan een afspraak maken met de gemeente om een update. De wens is om minimaal een eigen bar te hebben mochten we moeten verhuizen op termijn.

6)     Smash heeft momenteel nog ‘maar’ 36 leden, waarvan 13 jeugdleden. We hopen dat we subsidie krijgen van Stichting Rivierenlandfonds waardoor we clinics kunnen geven in samenwerking met MJ tafeltennis bij basisscholen in Schoonhoven om zo extra leden te werven. Stefan zorgt voor een contactpersoon bij de school om dit in gang te zetten. Zoals al eerder vermeld, loopt het ledenaantal iets af dus extra leden zijn meer dan welkom. Dit jaar zullen we ook weer meedoen met de Koningsspelen.

7)     Op zaterdag 11 mei is weer de jaarlijkse onderhoudsdag van het clubgebouw. De buitenkant van het clubgebouw moet geschilderd worden. Er gaat gekeken worden om materialen te huren of te lenen zodat we er goed bij kunnen, Stefan kan rijplaten lenen via zijn werk.

8)     Geen bijzonderheden.

9)     We willen op termijn het clubblad alleen nog maar digitaal uitbrengen.

10)  2 seniorenteams regulier, 2 seniorenteams DUO en 2 juniorenteams. De senioren spelen op dinsdagavond, de jeugd speelt op zaterdagochtend.

11)  Er zijn geen vragen.

12)  De vergadering eindigt om 21:15, Ab bedankt iedereen voor zijn komst. Er wordt afgesloten met een drankje.