Logo

Clubgebouw 'Eindelijk Thuis'
Vlisterweg 24
2871 VH Schoonhoven
06-84 10 13 04 (clubgebouw)
06-24 70 59 73 (informatie)
info@smashkc.nl

Facebook NTTB

NTTB

Jeugdpagina

20 januari 2018 door Ab

Notulen Ledenvergadering 16-01-2018

1)       Opening

 • Voorzitter Ab Muilwijk opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een aantal mensen is afwezig met kennisgeving, een aantal zonder kennisgeving. Desalniettemin is er een hoge opkomst.

2)       Naar aanleiding van de ledenvergadering van 2017

 • WOZ waarde is anders dan de nieuwe waarde van een pand. Dit is normaal bij dit soort zaken.
 • Peter van den Heuvel vraagt hoe het zit met de sponsoring van de Plusmarkt. Wil Goudriaan heeft dit gevraagd maar vanuit de Plus is er geen interesse om te sponsoren.
 • Peter van den Heuvel geeft aan dat hij 95% van de vuilnis heeft meegenomen en Ab de overige 5%. Er wordt gevraagd of iedereen een keer het vuilnis mee wil nemen.

3)       Mededelingen bestuur – plannen gemeente voor Schoonhoven-Noord

 • Drie jaar geleden is de vraag gesteld of er wat gedaan kan worden aan de leegstand en verpaupering van Schoonhoven-Noord. Ook de school moet óf nieuw gebouwd worden, of verbouwd worden. De gemeente kwam erachter dat het clubgebouw van Smash ook op de grond van de school aanwezig is.
 • Er zijn nog geen concrete plannen op dit moment. Dit jaar wordt er een financieringsbeslissing genomen over de school. Waarschijnlijk zit de school op 1 januari 2020 op een nieuwe locatie. De vraag is wat er met Smash gaat gebeuren. Formeel heeft Smash het recht om tot 1 januari 2025 op deze plek te zitten. Wanneer Smash weg moet uit dit gebouw zijn de opties:
  • Een eigen gebouw op een andere locatie
  • In de sportzaal van de school
  • In de Meent
 • Wanneer er meer nieuws is zal dit uiteraard gecommuniceerd worden. Het zou jammer zijn wanneer Smash weg zou moeten er is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in onder andere de lampen en de doucheruimte.
 • Ab heeft verder nog aangegeven bij de gemeente dat de bomen een probleem kunnen geven bij bijvoorbeeld storm. We wachten nog op antwoord van de gemeente.

4)       Financieel overzicht

 • Er zijn helaas wat minder leden. Dit geldt zowel voor jeugdleden als voor seniorleden. Dit heeft uiteraard tot gevolg dat er minder contributie binnenkomt. Daartegenover staat dat de afdracht naar de NTTB is afgenomen. Verder zijn er ook een aantal sponsoren afgehaakt.
 • Het gevolg van minder leden is dat er ook een team minder is bij de senioren. Verder wordt de maandagavond niet erg druk meer bezocht. Een gevolg daar weer van is dat ook de barinkomsten teruglopen. De inkomsten uit de verhuur van de zaal zijn nog wel goed. Met betrekking tot het inkopen van eten en drinken wordt er uitsluitend in de aanbieding gekocht en in veelvoud.
 • De begroting voor 2018 is hetzelfde als er in 2017 is gerealiseerd. Verder hoopt Smash op nieuwe leden dit jaar.
 • De contributie is iets omhoog gegaan voor de competitiespelers, ook voor de jeugd gaat het omhoog. Dit komt omdat de afdracht naar de bond ook omhoog is gegaan.
 • De grote uitgaven dit jaar zal met name voor de BBQ van het 50-jarig jubileum zijn, waar geen eigen bijdrage van de leden wordt gevraagd.
 • Peter van den Heuvel vraagt of de contributie in één keer betaald kan worden omdat Smash voor elke boeking een bedrag moet betalen.

5)       Kascommissie

 • De kascommissie (Wil Goudriaan en Jasper Stetter) heeft de financiële stukken bestudeerd en goed bevonden. De kascommissie verzoekt de vergadering om het gehele bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid van 1-1-2017 / 31-12-2017, dit wordt gedaan door de vergadering.
 • Wil Goudriaan is afgetreden uit de kascommissie en Rob Stremme komt in de kascommissie, Stefan de Ruiter wordt reserve.

6)       Ledenwerving

 • Dit blijft helaas een probleem. We gaan stoppen met het bemannen van een stand op een braderie. Smash heeft drie keer op een braderie in Schoonhoven gestaan en twee keer in Bergambacht. Het kost veel tijd en energie en de resultaten zijn minimaal. Wel doen we dit jaar weer mee aan de Koningspelen. Voor de rest wordt er gekeken of er scholen aangeschreven kunnen worden voor het bezoeken van een tafeltennis-clinic bij Smash.
 • Jan Timmer van het Kontakt zal benaderd worden voor een interview.

7)       Onderhoud clubgebouw

 • De onderhoudsdag zal op zaterdag 19 mei plaatsvinden. Andere belangrijke data:
  • Koningsspelen: vrijdag 20 april 2018
  • BBQ: zaterdag 25 augustus 2018
  • Clubkampioenschappen senioren: zaterdag 15 december 2018
  • Clubkampioenschappen junioren: zaterdag 22 december 2018
  • Nieuwjaarsreceptie: zaterdag 5 januari 2019
  • Algemene Ledenvergadering: dinsdag 15 januari 2019

8)       Website

 • Als je iets geplaatst wilt hebben op de website stuur het naar Ab. Ab en Marc kunnen berichten op de website plaatsen. Probeer allemaal Smash op Facebook te volgen om zo meer naamsbekendheid te krijgen. Uit Facebook moet meer te halen zijn, Peter van den Heuvel kijkt hier naar. Het streven is om minimaal één keer per week een bericht te plaatsen op Facebook.

9)       Clubblad | sponsoring | reclameborden | advertenties

 • Het clubblad zal in de toekomst minder hard-copy gedrukt gaan worden en meer digitaal uitgebracht gaan worden. De kosten voor het drukken van het clubblad zijn erg hoog. Deze editie wordt nog gewoon gedrukt. De sponsoren blijven nog wel een hard-copy editie ontvangen. Op termijn is het misschien een optie om het clubblad twee keer per jaar uit te brengen in plaats van drie keer.
 • Sponsoring: loopt wat terug, niet rampzalig. Lekkerr, Karel van Vliet en drukkerij Boogaard hebben het sponsorschap opgeheven. Keukencentrum blijft gelukkig wel sponsor.

10)     Competitie indeling

 • De competitie is niet gewijzigd qua aantal teams: drie juniorenteams, twee seniorenteams en één duo-team bij de senioren. De junioren spelen op zaterdagochtend, de senioren spelen op dinsdagavond. Alle teams spelen tegelijkertijd.

11)     50-jarig jubileum

 • Wordt niet uitgebreid gevierd. Er zal een aangeklede BBQ komen waarbij Marc en zijn vrouw niet hoeven te bakken, tevens zal er een klein presentje zijn voor de leden.
 • We willen Game 11 uitnodigingen voor een avond en verder een clinic/demonstratie voor de jeugd . Het zou mooi zijn wanneer Stichting Rivierenlandfonds hier 50% subsidie voor geeft. Het plan is om dit na de competitie te doen.

12)     Rondvraag

 • Wil: hoeveel sleutels zijn er? Er zijn 14 sleutels in omloop. Ab weet wie er allemaal een sleutel hebben.

13)     Sluiting

 • Ab sluit af om 21:05 en er wordt nog een drankje genomen.

Robin van Randwijk