Logo

Clubgebouw 'Eindelijk Thuis'
Vlisterweg 24
2871 VH Schoonhoven
06-84 10 13 04 (clubgebouw)
06-24 70 59 73 (informatie)
info@smashkc.nl

Facebook NTTB

NTTB

Jeugdpagina

22 januari 2017 door Ab

Notulen ledenvergadering 17-01-2017

1.       Opening

 Om 20:15 opent voorzitter Ab Muilwijk de vergadering en heet iedereen welkom.

2.       Naar aanleiding van de ledenvergadering van 2016

 • Jasper vraagt wanneer de volgende vergadering is. De volgende vergadering wordt op een donderdagavond gehouden ergens begin januari 2018.
 • Jasper vraag ook naar de status van het hek. Ab heeft contact gehad met de school, de school is nog bezig met een eventuele herindeling van de parkeerplekken. Martin heeft de directeur gesproken en het plan is dat er een hek komt om de hele school + het clubgebouw, Ab gaat er nogmaals achteraan.
 • Jasper vraagt ook naar de vloer in de speelzaal of daar nog wat aan gedaan gaat worden. Er is besloten hier nog even mee te wachten omdat de kosten hiervoor circa €3.000 - €3.500 zijn en omdat we net de kleedkamers hebben verbouwd.

 3.       Mededelingen bestuur

 • Peter de Heij is uit het bestuur, wij bedanken Peter hartelijk voor al zijn inspanningen de afgelopen jaren.
 • Marc Rijerse wordt voorgedragen als bestuurslid jeugdzaken, iedereen gaat akkoord.
 • Arjan Versluijs wordt bestuurslid algemene zaken.
 • Robin van Randwijk wordt de nieuwe wedstrijdsecretaris.
 • De contributie is per 1-1-2017 omhoog gegaan en zal per 1-1-2018 weer omhoog gaan. Mensen die alleen trainen blijven €8 per maand betalen, junioren die ook competitie spelen gaan €10 per maand betalen en senioren die ook competitie spelen betalen €12 per maand. Iedereen is akkoord.
 • Er is tegenwoordig ledverlichting in het gebouw aanwezig, na een aantal jaren moeten we hier de financiële voordelen van zien. Iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd wordt bedankt.
 • Ab heeft een brief gestuurd naar het Rivierenland Fonds m.b.t. teruggave voor de ledverlichting onder de noemer van duurzame energie, het ingediende bedrag is €750, we wachten op antwoord.
 • Er is een mooie nieuwe noodtrap geplaatst, hopelijk hoeven we er nooit gebruik van te maken.

4.       Financieel overzicht

 • Peter van den Heuvel licht de financiën toe.
 • Er is meer contributie binnen gekomen dan begroot, komt door de toegenomen leden.
 • De kantine opbrengsten zijn wat minder dan begroot. Vooral tegenstanders consumeren steeds minder maar misschien is er ook wel teveel begroot.
 • De kosten voor energie zijn naar beneden, dit komt door een nieuwe leverancier (budgetenergie) + een bonus + de ledverlichting op termijn, volgend jaar gaan we de effecten nog meer zien.
 • Er zijn meer kosten door tafeltennisartikelen, dit komt vooral door de aanschaf van een vierde tafel.
 • Ook in de eerste tafel zit nu een scheur aan de onderkant, er wordt nagedacht om de rode hendels te verwijderen en een U-beugel aan te brengen.
 • De sponsoring van Keukencentrum is niet meegenomen, dit is verrekend met de verbouwing.
 • De jeugdsubsidie gaat weer aangevraagd worden.
 • Er wordt gesproken over het overstappen naar een andere bank voor wat betreft de spaarrekening. De ING bank is een goede bank om mee samen te werken, maar de spaarrente is wel erg laag.

 5.       Kascommissie

 • De kascommissie (Wil Goudriaan en Jan Lindsen) heeft de financiële stukken bestudeerd en goed bevonden. De kascommissie verzoekt de vergadering om het gehele bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid van 1-1-2016 / 31-12-2016, dit wordt gedaan door de vergadering.
 • Jan meldt dat er veel spullen bij de PLUS ingekocht worden maar dat de PLUS geen sponsor is. Wil gaat bij de PLUS langs om dit aan te kaarten en gaat proberen de PLUS als sponsor binnen te halen.
 • Smash is verzekerd voor €168.000 terwijl de WOZ waarde €181.000 is, dit zal worden rechtgetrokken.
 • Jan gaat uit de kascommissie, Wil blijft erin. Jasper gaat in de kascommissie en Rob wordt reserve.

 6.       Ledenwerving

 • We blijven ongeveer op hetzelfde aantal leden zitten, +/- 45. Wel zijn er een aantal vrienden van Smash bijgekomen. Het plan is om naar de 60 leden te gaan.
 • Vorig jaar hebben we op de braderie van Bergambacht gestaan, ook dit jaar zullen we hier weer van de partij zijn.
 • Ook dit jaar zullen we weer meedoen met de Koningsspelen in april.
 • Het plan is om een school te gaan uitnodigen om te komen tafeltennissen, welke school en welke klas dient nog te worden bepaald.

7.       Onderhoud clubgebouw

 • Het dak is nog niet aan vervanging toe, Martin zal het in de gaten houden met de onderhoudsdag.
 • De nieuwe onderhoudsdag wordt vastgesteld op zaterdag 13 mei 2017, exacte tijd volgt nog.

 8.       Website

 • Er is een storing van de website geweest van 2 dagen, Rokus heeft het inmiddels hersteld. Verslagen/stukjes kunnen aangeleverd worden bij Ab, hij zorgt dat het geplaatst wordt. Wel wordt er regelmatig wat op de Facebookpagina van Smash geplaatst.

9.       Clubblad | Sponsoring | Reclameborden | Advertenties

 • Voor sponsoring is €1.500 euro begroot.
 • Het clubblad wordt voortaan gemaild naar donateurs die buiten Schoonhoven wonen. Er wordt nagedacht om in de toekomst het clubblad naar iedereen te mailen om zo de kosten voor het drukken uit te sluiten.

 10.   Competitie indeling

 • 2 duo teams spelen op de dinsdagavond.
 • 2 reguliere teams spelen op de vrijdagavond.
 • 2 jeugd teams spelen op de zaterdagochtend.

11.   50-jarig jubileum

 • Er is besloten om het ‘sober’ te houden, waarschijnlijk wordt er een barbecue georganiseerd waarbij ook sponsoren uitgenodigd worden.
 • Er wordt nagedacht over een jubileumshirt.

 12.   Rondvraag

 • Jake vraagt om een sleutel, hij stond pas geleden voor een gesloten deur. Er is besloten dat elk team een sleutel krijgt.
 • De reservesleutel is weg, niemand weet waar die is.
 • Ab gaat aan de dames vragen die de zaal huren of de tafels uitgeklapt tegen de muur mogen staan.
 • Arjan bedankt iedereen voor zijn inzet voor de jeugd de afgelopen tijd dat hij bestuurslid jeugdzaken is geweest.
 • Peter van den Heuvel vraagt of iedereen een keer wat afval mee kan nemen naar huis, dit in verband met kostenbesparing.

 13.   Sluiting

 • Om 21:25 wordt de vergadering gesloten, er volgt een drankje van de vereniging.

Robin van Randwijk